Prawo

1. Urlopy w szkole.

Szkolenie skierowane do dyrektorów, kierowników administracyjnych szkół i placówek (warsztaty).

Godz.: 3

2. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunków pracy w oświacie.

Szkolenie skierowane do dyrektorów, kierowników administracyjnych szkół i placówek (warsztaty).

Godz.: 3

Możliwość komentowania jest wyłączona.