Rekreacja

1. Kurs na Kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
Program:
- plan pracy wychowawczej,
- organizacja pracy,
- BHP dzieci i młodzie zy,
- pierwsza pomoc przedlekarska.
Godz.: 10
Cena: 90 zł

2. Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku.
Program:
- podstawa prawna: MEN z dnia 21.01.1997r.

Wymagania:
a) ukończone 18 lat,
b) średnie wykształcenie.

Godz.: 36
Cena: 150 zł
Kurs kończy się egzaminem; uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.