Nauczyciele

1. Prawo oświatowe dla nauczycieli mianowanych.
Seminarium z prawa oświatowego dla nauczycieli starających się o awans zawodowy.

Godz.: 6

2. Technika tak – ale jak?
Program:
- jak zainteresować uczniów przedmiotem,
- dobór tematyki do możliwości (bazowej) szkoły,
- rozkład materiału – zakres oceniania uczniów.

Godz.: 4

3. Techniki plastyczne w pracy z dziećmi – przedszkole i klasy I-III.
Program:
- techniki plastyczne do wykorzystania na zajęciach plastycznych,
- organizacja miejsca pracy,
- ocena prac.

Godz.: 3 (warsztaty)

4. Propozycje projektów dekoracji klasy, gabinetu – kilka praktycznych pomysłów.

Godz.: 3

5. Przygotowanie bezpiecznej wycieczki (przepisy MEN).
Program:
- scenariusz wycieczki dostosowany do potrzeb ucznia i szkoły,
- udział ucznia i nauczyciela w przygotowaniu bezpiecznej wycieczki,
- współpraca organizatora wycieczki szkolnej z biurami usług turystycznych.

Godz.: 4

6. Funkcje kulturowe, symbolika i rozwiązania techniczne w wielkich rzeźbach antyku – od Sfinksa do Koloseum Nerona.

Wykładowca: prof. dr hab. Ernest Niemczyk

Godz.: 2

Możliwość komentowania jest wyłączona.